Mitä naiset tekivät sodan aikana

Sota-aika naisten silmin – Museovirasto

18.2.2015 — Tänä päivänä suuri osa naisista on työelämässä, ja osa heistä jatkaisi poikkeusoloissa omaa työtään esim. terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja …

Mitä naiset tekisivät sodan aikana? | #sota39 | Historia | yle.fi

17.3.2022 — Mutta mihin tehtäviin määrättäisiin sodan aikana naiset, jotka eivät ole suorittaneet vapaaehtoista asevelvollisuutta?

Osa työelämässä olevista naisista jatkaisi omisissa tehtävissään ja asevelvollisuuden suorittaneet olisivat koulutuksensa mukaisissa tehtävissä. Näiden velvollisuuksien ulkopuolelle jäävien naisten tulisi olla käytettävissä avustaviin tehtäviin. Olisi tärkeää turvata yhteiskunnan arjen toiminta.

Mitä naiset tekisivät Suomessa sodan aikana? – Iltalehti

Mitä naiset tekisivät Suomessa sodan aikana?

4.12.2009 — Sodan aikana kaikista raskaimmat tehtävät lankesivat monesti naisten harteille. He pesivät kaatuneiden ruumiit, tyhjensivät käymälöitä, …

Vaikka Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä akuuttia sotilaallista uhkaa, monet naiset ovat katsoneet hyväksi varautua kriisi- ja poikkeusolojen varalta.

Naiset pitivät Suomen pystyssä – Iltalehti

Naiset raskaimman vastuun kantajina. Sota-aikana naisten panosta tarvittiin kotitöissä, tehtaissa ja muissa laitoksissa sekä suoraan armeijan tukena.

Lietolaiset sodassa – koululaisaineistot

Numeroitu suurteos kertoo myös jälkipolville, mitä Suomen nainen teki ja koki 1939-44. … välillä oli jatkuvaa liikettä, varsinkin jatkosodan aikana.

Suomen naisten sota

Suomen naisten sota | Suomen Arvoteosmyynti

28.11.2019 — Lotta Svärd -järjestöön kuului jatkosodan aikana yli 200 000 naista. Heistä noin 15 000 oli jatkuvasti eri tehtävissä sotatoimialueella.

Naiset rintamalla: Kaatuneista huolehtiminen oli naisten tehtävä

9.6.2022 — Jos Suomessa syttyisi sota, naisia kaivattaisiin lisäkäsinä useissa eri tehtävissä. Millaisia ne ovat?

Millaisia tehtäviä naiset tekisivät Suomessa sodan aikana?

Millaisia tehtäviä naiset tekisivät Suomessa sodan aikana? – Kotimaa – Ilta-Sanomat

Sodan aikana naiset joutuivat tekemään omien töidensä lisäksi myös perinteisesti … Naiset työskentelivät esimerkiksi asetehtaissa ja tekivät maatöitä.

Jos Suomessa syttyisi sota, naisia kaivattaisiin lisäkäsinä useissa eri tehtävissä. Millaisia ne ovat?

Sodan raskas arki – HiMa

24.6.2019 — Naiset hoitivat myös kotia ja lapsia sodan aikana. Naisten vapaaehtoinen työpalvelu oli yleistä monessa Euroopan maassa 1940-luvun taitteessa.

Naisen kädet on työtä täynnä – Veteraanit.fi

Keywords: mitä naiset tekivät sodan aikana